Sporendriehoek?

Sporendriehoek? De nieuwe rose buurt van den Haag? Als het aan de gemeente licht dan worden de 3 bekende rose buurt straten van den Haag. Geleenstraat, Hunsestraat en Doubletstraat opgeheven en wordt er een nieuw veilig en schone omgeving voor de dames van plezier gerealiseerd.

De werksituatie van de raamprostituees verbeteren, veiliger, schoner en meer toezicht is het uitgangspunt om dit plan te realiseren. Lees meer op de website van de Gemeente den Haag.

Verhuizen de bekende Meesteressen Marina, Coco en Britney straks samen met Meesteres Luna, Meesteres Alexandra, Meesteres Andrea, Meesteres Cindy (Bulg), Meesteres Daria, Meesteres Denise, Meesteres Donna, Meesteres Jennie, Meesteres Kimmy, Meesteres Laura (Belg), Meesteres Mandy, Meesteres Nina (Slow), Kinkygirl Somona, Kinkygirl Stella en Kinkygirl RuRu straks allemaal verhuizen naar de nieuw rose buurt van Den Haag. Sporendriehoek?

De gemeente wil  dat er op de nieuwe plek ook nieuwe bedrijfjes komen. Vooral van sekswerkers zelf en van oud-sekswerkers. Ook wil zij dat er in de buurt ruimtes komen die te huur zijn. Voor startende bedrijven, sociale organisaties en organisaties die zich inzetten om de situatie van sekswerkers te verbeteren.

Veiligheid

De gemeente onderzoekt hoe zij kan zorgen voor controle en veiligheid in de Sporendriehoek en omgeving. Dat doet zij in overleg met handhaving en de politie.

Bereikbaarheid

Er is nu geen openbaar vervoer in de Sporendriehoek. De gemeente doet onderzoek naar goede verkeersverbindingen van en naar het centrum, de Binckhorst en de overkant van de spoorlijnen. De Sporendriehoek ligt in het midden van die routes. Daar moet ruimte komen voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV): trams en bussen die vaak rijden, snel zijn en goede mogelijkheden hebben om over te stappen. En er moet ruimte komen voor verkeer van auto’s, fietsers en voetgangers. Naast de bestaande spoorlijnen. Dat betekent dat de tunnels en viaducten moeten worden aangepast.

Planning

In november 2020 beoordeelt het college of de mogelijkheden voor de verplaatsing positief zijn. Dat hangt af van de uitkomsten van alle onderzoeken. Deze resultaten staan in de Nota van Uitgangspunten (NvU). Het college legt die NvU voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit dan of de plannen verder moeten worden uitgewerkt.