Breathcontrol

Een adembenemend Spel?

Zin in adembenemende seks? Bij breath control wordt dat heel letterlijk en figuurlijk genomen. In dit spel blokkeert de Dominant de mond of neus van de onderdanige waardoor hij of zij geen lucht meer krijgt. Wat hier erotisch aan is? De sub komt door het zuurstoftekort tot een ongekend orgasme.

Wat is breath control?

Bij breath control, ook wel breathplay genoemd, wordt bij iemand de zuurstof beperkt om het erotische genot te verhogen en waardoor hij of zij tot een ongekend orgasme komt. Het gaat dus letterlijk en figuurlijk om adembenemende seks. In de meeste gevallen is breath control een onderdeel van een BDSM-spel tussen een Dominant en een submissive. In sommige gevallen wordt het solo gedaan tijdens het masturberen.

Definitie – Wat betekent adembeheersing?


Adembeheersing is het beperken van zuurstof met het doel de seksuele opwinding te verhogen en het orgasme te intensiveren. Methoden van adembeheersing zijn wurging, verstikking en verstikking. Deze praktijk kan worden toegepast tijdens vrijwillige seks of masturbatie. Het is vooral populair in de BDSM-gemeenschap, waar het niet ongebruikelijk is dat dominanten de ademhaling van hun onderdanigen controleren.

Adembeheersing is ook bekend als erotische verstikking of, wanneer het op jezelf wordt toegepast, auto-erotische verstikking.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

De Dom is degene die de luchtstroom van de onderdanige beperkt. Bij breathplay krijgen de hersenen van de sub te weinig zuurstof wat euforie (zeer prettige, verhoogde stemming) veroorzaakt, en door het zuurstoftekort wordt tijdens seksuele handelingen eerder een orgasme bereikt en meestal is dat orgasme veel heftiger dan normaal. En waarom het zo plezierig is voor de Dominant? De Dom heeft de controle over iemands ademhaling en daar krijgt hij of zij juist weer een kick van. Orgasmes worden dus veel intenser als de hersenen weinig zuurstof krijgen, maar juist daar schuilt ook het gevaar van breathplay. Breath control kan heel gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn. Zeker bij deze vorm van BDSM zijn de vier pijlers Veiligheid, Vertrouwen, Vrijwilligheid en Verstand heel belangrijk.

Waarom zou je aan breathplay moeten doen?

Veel BDSM-ers vinden bij breath control de kick en het genot zwaarder wegen dan de risico’s. Dit is waarom mensen aan breathplay doen:

  • Het erotische genot van de sub wordt verhoogd. Wanneer de hersenen weinig zuurstof krijgen wordt er eerder een orgasme bereikt en dit orgasme zal veel intenser als anders zijn.
  • De Dominant houdt van de controle die hij of zij heeft over de ademhaling van de onderdanige. Hier krijgt de Dom een kick van.

De nadelen:

  • Breath control is gevaarlijk en kan zelfs leiden tot de dood.

Hoe doe je aan breathplay?

Er zijn verschillende technieken om de controle over iemands adem te hebben:

De mond/neus van de sub kan geblokkeerd worden waardoor hij of zij geen lucht meer kan inademen. Dit kan gedaan worden met de handen, gags, tape, facesitting (op iemands gezicht zitten) en luchtdichte maskers. Hierbij moet je goed opletten want de onderdanige kan misselijk worden en overgeven, waardoor hij of zij kan stikken in het eigen braaksel.

Ook kan er gebruik worden gemaakt van rebreahting. Hierbij ademt de sub in een luchtdichte ruimte (bijvoorbeeld een plastic tas of zak) waardoor het koolmonoxide- en kooldioxidegehalte steeds hoger wordt en het zuurstofgehalte lager. Voor de onderdanige wordt het hierdoor moeilijker om voldoende lucht te krijgen. De Dominant kan druk uitoefenen op de slagaders in de nek, de carotiden, die de hersenen voorzien van zuurstofrijk bloed. Als er druk komt te staan op beide halsslagaders, dan duurt het 3-15 seconden totdat bewusteloosheid optreedt.

Bij waterboarding wordt het hoofd en of lichaam van de onderdanige onder water gehouden waardoor het halen van adem niet mogelijk is. Dit is een relatief veilige techniek omdat je geen druk uitoefent op de weefsels. Maar het kan wel gevaarlijk zijn als de submissive onder water bewusteloos raakt en inademt waardoor er water in zijn of haar longen komt. Bij deze techniek moet de Dom heel goed leren kijken naar de lichaamsbewegingen van de sub om hem of haar weer op het juiste moment boven water te krijgen.

De Dominant kan druk uitoefenen op de luchtpijp van de onderdanige. Hierdoor wordt een obstructie gecreëerd waardoor je als sub niet meer kan ademen. Deze techniek is erg gevaarlijk want de luchtpijp bestaat uit kraakbeenringen en die kun je hiermee beschadigen.

Breath control en veiligheid

Breath control leidt tot een zuurstoftekort in de hersenen. Dit kan erg schadelijk zijn. Als de hersenen te weinig zuurstof krijgen, dan kan de sub flauwvallen, het bewustzijn verliezen en wordt de huid erg bleek en krijgt hij of zij een trage polsslag. Flauwvallen is nummer één doodsoorzaak van breath control. Dit komt omdat er mensen zijn die breathplay alleen uitvoeren en waardoor er dus niemand in de buurt is die de adembelemmering verwijdert en hem of haar bijbrengt.

Risico’s breath control

Iemand kan ongeveer drie minuten zonder zuurstof voordat de hersenen blijvende schade oplopen. Zuurstoftekort kan ook blijvende schade aan de ruggengraat veroorzaken. Er bestaat eigenlijk geen manier om aan breath control te doen zonder dat daar risico’s bij komen kijken. Je kunt bijvoorbeeld niet weten wanneer bewusteloosheid optreedt bij een persoon. Elke keer als je aan breath control doet zal er schade aan de hersenen worden veroorzaakt en worden er hersencellen vernietigd. Het gevaarlijke tijdens het spel is dat je niet ziet aankomen dat de sub een hartstilstand krijgt of dat het zuurstofgebrek zo erg is dat er hersenbeschadiging optreedt. Ook dagen of weken nadat het spel plaatsvond kan hersenschade pas duidelijk worden en tot de dood leiden. Bovendien is de kans op een dodelijke afloop nog groter als de sub een medische aandoening heeft, zoals een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hersenaneurysma of hart- en longaandoeningen.

Bij breath control wordt er dus letterlijk met iemands leven gespeeld. Zowel de Dominant als de submissive moet zijn gezonde verstand erbij gebruiken. Bij flauwvallen moet de Dominant de sub bevrijden van de adembelemmering en hem of haar op de rug leggen, met de benen iets hoger dan de rest van het lichaam. Zet een raampje open voor voldoende ventilatie. Als de sub niet binnen 30 seconden bijkomt, moet je zijn of haar hartslag en ademhaling controleren en hulp zoeken. Ook als de onderdanige na het bijkomen langer dan een half uur gedesoriënteerd blijft, het bewustzijn blijft verliezen of ander raar gedrag vertoont, is medische hulp inschakelen noodzakelijk.